BLI MEDLEM

Vill du bli medlem i Östersunds IK? Fyll då i formuläret nedan så att klubbens kansli kan komma i kontakt med dig.

Enskild medlem: 350 kr
Familjemedlemsskap: 550 kr

För- och efternamn på anmälare

E-mail

Personnummer

Telefon

Adress........................................Postnummer...Postort

Övriga medlemmar (för- och efternamn, e-mail, personnummer, telefon, adress)